Onafhankelijk en deskundig milieuadvies

op maat van uw bedrijf

Wat we doen

technisch


home / diensten / technisch

THEA milieuadvies voert specifieke technische studies uit in verschillende domeinen. Uitgangspunt is steeds om tot een technisch en economisch haalbare oplossing te komen, die minstens conform is met de milieuwettelijke voorschriften.

Een belangrijk aandachtspunt bij elke technische studie is het luik preventie.

Hierna volgen een aantal thema’s waarrond THEA milieuadvies actief is:
Water: grondwaterwinning, waterbalans, toetsing afvalwaterlozing, waterbesparing, ...
Lucht: toetsing emissiemetingen, studie mogelijke technieken voor emissiereductie en/of geurbestrijding, ...
Bodem: optimalisatie opslag en beheer van gevaarlijke producten, preventie bodemverontreiniging, ...
Afvalstoffen: preventie-analyse, eco-efficiëntiescan, optimale inzameling en verwerking, zoeken naar toepassingsmogelijkheden via recyclage of secundaire grondstof, ...
Opslag van gevaarlijke producten: gedetailleerde opslagstudie voor de inrichting van opslagplaatsen van gevaarlijke producten, zoeken naar technische oplossingen, ...
Best Beschikbare Technieken: advies m.b.t. de actuele stand van zaken.

Neem contact op

THEA-milieuadvies
Vlamingstraat 4 , 8560 Wevelgem

Tel.: 056/43 28 43
Fax.: 056/41 76 36Info! Vul onderstaand formulier in.