Onafhankelijk en deskundig milieuadvies

op maat van uw bedrijf

Wat we doen

Strategisch


home / diensten / strategisch

THEA milieuadvies levert specifieke ondersteuning (studies, adviezen, ...) en begeleiding om bedrijven te helpen in het nemen van strategische beslissingen. Het is de opdracht van THEA milieuadvies om samen met het bedrijf te zoeken naar die oplossing die milieuwettelijk in orde is en die tevens technisch en economisch haalbaar is.

Deze adviesverlening is zeer ruim maar kan grosso modo als volgt omschreven worden:
Opmaken van specifieke studies of adviezen met betrekking tot een welbepaalde problematiek (bv. opstellen dossier met aandachtspunten en risico’s in bepaalde milieucompartimenten, dossier onschuldig eigenaar in geval van bodemverontreiniging, opslagstudie, ...).
Intern overleg waarbij de desbetreffende problematiek binnen een speciaal daarvoor samengesteld team intens besproken wordt. Hier worden ook alle opties besproken die uit de specifieke studie of advies komen en worden strategische beslissingen genomen.
Extern overleg met de bevoegde milieuadministraties teneinde tot een milieuwettelijke oplossing te komen die technisch en economisch haalbaar is en waarbij alle standpunten verzoend worden.

Deze begeleiding is van toepassing op alle milieucompartimenten. Voorbeelden zijn:
milieuvergunningen: voorafgaand overleg met Bestendige Deputatie, LNE Afdeling Milieuvergunningen, VMM, OVAM, ...;
administratie: overleg inzake heffingsdossiers afvalwater met VMM;
afvalwater: overleg lozingsproblematiek met Bestendige Deputatie, LNE Afdeling Milieuvergunningen, VMM, Aquafin, ...;
bodem: begeleiding bij het bepalen van de strategie in geval van een overdracht of een vastgestelde verontreiniging, overleg met OVAM;
opslag gevaarlijke producten: opmaken opslagstudie, keuze van de optimale leverancier, overleg met LNE Afdeling Milieuinspectie;
afvalstoffen: definitie afvalstof vs. secundaire grondstof, overleg met OVAM.

Neem contact op

THEA-milieuadvies
Vlamingstraat 4 , 8560 Wevelgem

Tel.: 056/43 28 43
Fax.: 056/41 76 36Info! Vul onderstaand formulier in.